خدمات

مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت نوعی قرارداد است که افراد به منظور سرمایه گذاری و انتفاع از برخی قابلیت‌های ملک بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردد که یکی از طرفین مالک ملک و دیگری به عنوان سرمایه گذار و سازنده در پروژه ساخت با یکدیگر شریک می‌شوند. قرارداد مشارکت در ساخت شاید از انواع مشارکت مدنی به حساب بیاید بر این اساس که افراد در جهت بهره بردن از یک موقعیت هر دو در پروژه‌ای سرمایه گذاری کرده و در انتها سود حاصل از آن به تناسب نسبتی که پیش از قرارداد مورد توافق قرار گرفته است بین طرفین تقسیم خواهد شد.

مزایای مشارکت در ساخت:

حفظ مالکیت و تجدید و بروز رسانی بنا و جلوگیری از فرسایش بیش از حد و در نتیجه بلااستفاده شدن ملک.

هنگامی که یک مالک خواهان بازسازی و یا تغییراتی در ملک خود می‌شود؛ نمی‌تواند به تنهایی کار را به پیش ببرد و گاهی بدلیل عدم تمکن مالی امکان انجام پروژه برای مالک وجود ندارد بر همین اساس با همکاری با یک فرد سازنده می‌توانند پروژه خود را بسیار منطقی‌تر و حرفه‌ای‌تر پیش ببرد.